Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Anna Prożych

dr n. hum.

Anna Prożych

 

Profil zawodowy

Kariera naukowa

 • doktorat w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • magister pedagogiki specjalnej, specjalność: rewalidacja głuchych i niedosłyszących, Wydział Rewalidacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplomowany logopeda, specjalista w zakresie surdologopedii, terapeuta integracji sensorycznej, trener metody verbotonalnej.

Zainteresowania naukowe

Będąc od wielu lat związaną z problematyką małego dziecka moje obszary zainteresowań naukowych oscylują wokół wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z wadą słuchu, a szczególnie w zakresie: badań przesiewowych słuchu, wczesnej interwencji surdologopedycznej, wprowadzania metody verbotonalnej do pracy z dziećmi
z zaburzoną komunikacją językową, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, współpracy z rodziną. Ponadto zajmuję się diagnozą i terapią: dzieci z dodatkowymi uszkodzeniami, specyficznymi trudnościami w nauce, zaburzeniami logopedycznymi.
Ukończone szkolenia w zakresie metody verbotonalnej w Belgii, Chorwacji i Francji.

Najważniejsze publikacje

 • Prożych A., Metoda verbotonalna a stymulacja zmysłów dziecka z wadą słuchu, W: Skibska J. (pod red.) Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) wybrane problemy, Wyd. Libron Kraków 2014
 • Prożych A. Badania profesora Włodzimierza Pietrzaka nad ekspresją emocjonalną dzieci głuchych W: Szkoła specjalna, Nr 2 (268) wyd. APS, Warszawa 2013
 • Eckert U., Prożych A., Proces zmian zachodzących w surdopedagogice Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Spot, Wyd. Gdańsk 2011r.
 • Prożych A. Care for a small child with heating impairment In Poland – diagnosis and therapy W: Man and Speech, Wyd. SUVAG, Zagrzeb 2011r.
 • Prożych A. Metoda werbo-tonalna w pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu W: Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu, wyd. Fundacja Orange, Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa 2011r.
 • Prożych A., Radziszewska-Konopka M., Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu , wyd. Fundacja Grupy TP, Warszawa, 2007.
 • Prożych A. Kiedy dziecko niedosłyszy - wybrane zagadnienia W: pod red. D. Gorajewskiej: Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2007.
 • Prożych A. Metoda werbo-tonalna w rewalidacji dziecka z wadą słuchu W: (pod red.) M. Klaczak, P. Majewicza, Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, 2006.
 • Prożych A. Dziecko z uszkodzonym słuchem, W: (pod red.) T. Serafin, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz rodziców wyd. MENiS, Warszawa, 2005
 • Prożych A., Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu W: Szkoła Specjalna, nr 4/2005, wyd. APS, Warszawa.

Projekty badawcze

Badania własne (pilotażowe)- Rozwój językowy dzieci z wadą słuchu i z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Medycznym Centrum Audiofonologii w Brukseli, z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu,

Pełnione ważne funkcje

 • W latach 2002- 2008 reprezentowałam Akademię Pedagogiki Specjalnej w Radzie Naukowej Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce prowadzonego pod auspicjami Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 • W latach 2005-2007 współpracowałam z Ministerstwem Edukacji w ramach programu – Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (WWKSC)
 • Udział w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Ewaluacji i Monitoringu Pilotażu Programu WWKSC.
 • W latach 2006 -2009 byłam koordynatorem merytorycznym Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange
 • Od 2006 -2017 roku konsultant merytoryczny w Fundacji Orange ds. metody verbotonalnej.
 • Od 2011-2017 roku członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń”- Fundacja Orange
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Członek zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii