Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Włodzimierz Piwowar

dr

Włodzimierz Piwowar

 

Profil zawodowy

Absolwent II Wydziału Akademii Medycznej, od 1986 roku zatrudniony w Klinice Chirurgii IMID w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację 1go a następnie 2go stopnia w zakresie chirurgii dziecięcej. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych oceniając zastosowanie płatów skórno-mięśniowych w plastykach powłok u noworodków z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi.
Staże zagraniczne odbywał min. w Cleveland Clinic Foundation, Ohio USA, Rainbow Hospital For Babies and Children, Case University, Ohio, USA, Roland Klinik, Brema, Milwaukee International Heath Center, Wisconsin USA, UCLA, Los Angeles, California, USA.
W klinice zajmuje się przede wszystkim leczeniem chirurgicznym wad twarzoczaszki, a szczególnie problemami związanymi z leczeniem szczelin i rozszczepów twarzy, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną w zakresie min.: olbrzymich znamion barwikowych, nowotworów skóry, wad wrodzonych ręki, wad wrodzonych powiek, nosa i małżowiny usznej, leczenia zniekształceń wrodzonych, blizn pourazowych i jatrogennych.