Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Irena Krupka- Matuszczyk

prof. dr hab. n. med.

Irena Krupka-Matuszczyk

 

Profil zawodowy

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Jest Specjalistą I i II stopnia z psychiatrii. Specjalista terapii środowiskowej, seksuolog i wojewódzki konsultant ds. psychiatrii. Opublikowała 167 prac w recenzowanych czasopismach krajowych, 23 publikacje zagraniczne, 5 rozdziałów w książkach zagranicznych, 21 rozdziałów w książkach polskich i 3 redakcje polskie.