logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Weronika Rochacka Gagliardi

 

Weronika Rochacka Gagliardi

 

Profil zawodowy

Jest strategiem designu i współzałożycielką firmy doradczej DESIGN PROVISION. Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, Design Thinking oraz Service Design. Realizowała projekty i szkolenia m.in. dla: ING Bank Śląski, ING DiBa, ING Chief Innovation Office, BZ WBK, Docplanner, NoaTech. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie, gdzie 5 lat pracowała jako project manager w obszarze edukacji oraz wsparcia dla biznesu, sektora publicznego i biur transferu technologii. Wykłada zarządzanie designem na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie oraz Service Design na Uniwersytecie SWPS. Członkini Rady Programowej School of Ideas w Warszawie (w ramach Uniwersytetu SWPS).