Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Patrycja Szostok

dr hab.

Patrycja Szostok-Nowacka

 

Profil zawodowy

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu dziennikarstwa informacyjnego, pracy z kamerą, PR, komunikacji interpersonalnej, media relations, zarządzania kryzysem w samorządzie. W swoich działaniach kieruje się mottem „W komunikacji liczy się człowiek. Żadne, nawet najbardziej zaawansowane media nie zastąpią dialogu”.

Uczestniczyła w wielu grantach i projektach badawczych, m.in.: „Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w polskich mediach. Analiza zawartości mediów” – grant KBN pod kierownictwem M. Kolczyńskiego, „Obraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej” – grant NCN pod kierownictwem M. Kolczyńskiego, „Powiązania między elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” – grant NCN pod kierownictwem Z. Oniszczuka. Brała udział w projekcie „Komunikowanie lokalne w Polsce” polegającym na przeprowadzeniu ogólnopolskich badań komunikowania samorządowego na poziomie miast, gmin i powiatów. Była członkiem zespołów badawczych realizujących projekty finansowane ze środków dla młodych naukowców, takich jak: „Od Euromajdanu do wyborów prezydenckich – obraz wydarzeń na Ukrainie w prasie opiniotwórczej Polski, Rosji i Niemiec”, „Komunikacyjne aspekty podmiotowości społeczności lokalnych”, „Aktywność obywatelska w kontekście działań komunikacyjnych na poziomie lokalnym”.

Jest autorką wielu publikacji na temat komunikacji. Jej najnowsza książka pt. „Poczucie podmiotowości komunikacyjne w samorządzie terytorialnym w Polsce” została uznana za najlepszą książkę politologiczną 2017 roku i otrzymała I nagrodę w konkursie im. Czesława Mojsiewicza.

Od roku 2004 pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa do spraw kształcenia. Wykładała również w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, współpracowała z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu oraz Uniwersytetem SWPS. Trzykrotnie została wyróżniona nagrodą JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną oraz naukową.