logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Elżbieta Brożyniak

 

Elżbieta Brożyniak

 

Profil zawodowy

Wykładowca w szkole podyplomowej dla pielęgniarek i położnych z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej. Posiadam specjalizację z pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Przez kilkanaście lat pracowała jako pielęgniarka na oddziale internistycznym, potem jako Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w domu pomocy społecznej. Tam sprawowała również funkcję opiekuna praktyk dla słuchaczy ze szkoły opiekunów medycznych. Od kilku lat Przewodnicząca komisji ds. domów pomocy społecznej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Organizator i współorganizator konferencji dla pielęgniarek i położnych. Biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa. Ostatnio jako Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej, ściśle współpracująca z zakładami opiekuńczo- leczniczymi oraz domami pomocy społecznej. Aktualnie pełniąca obowiązki Naczelnej Pielęgniarka w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej.