Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Witold Kozirok

dr inż.

Witold Kozirok

 

Profil zawodowy

Specjalista z zakresu chemii i technologii żywności oraz żywienia człowieka. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk o Żywności. Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji. Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Uniwersytet SWPS Sopot). Obszary zainteresowania naukowego i aktywność dydaktyczna: chemia i technologia żywności, biologiczne podstawy żywienia człowieka, zachowania żywieniowe różnych grup populacyjnych, żywienie na różnych etapach rozwoju osobniczego człowieka, żywienie w różnych warunkach środowiskowych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywienie osób z zaburzeniami przemian lipidowych, zaburzenia odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń niespecyficznych. Członek Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL), Polskiego Towarystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ).