logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Daria Bogucka

dr

Daria Bogucka

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, od lat prowadzi konsultacje psychologiczne (diagnoza, terapia psychologiczna, psychoedukacja/wsparcie rodziny) m. in. Pacjentów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzieci, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, a także Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia tworząc i realizując projekty dotyczące promocji zdrowia, psychologii zdrowia i psychoedukacji. Ponadto od 2011 roku, jest zaangażowana w działania Gdańskiego Programu Zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży „6-10-15 Dla Zdrowia”. Autorka publikacji z zakresu psychologii zdrowia.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.