Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Anna Mierzyńska

dr

Anna Mierzyńska

 

Profil zawodowy

Specjalista psychologii klinicznej, zawodowo związana z obszarem leczenia chorób przewlekłych, doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Klinice Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego, Klinice Rehabilitacji CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku i Instytucie Kardiologii w Warszawie. W latach 2015-2020 pełniła funkcję kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW. Studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii klinicznej chorób somatycznych zrealizowała na Wydziale Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, a w obszarze biostatystyki - na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014r. uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej z wyróżnieniem, w 2019r. uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie nauki o zdrowiu (z wyróżnieniem). Autorka i współautorka licznych publikacji (doniesień oryginalnych, poglądowych i rozdziałów książek) z zakresu psychologii medycznej. Autorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych w obszarze psychologii zdrowia i kardiologii. Członkini krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, European Health Psychology Society, European Association of Preventive Cardiology oraz Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professionals). Współpracuje z różnymi uczelniami w ramach kształcenia zawodów medycznych. Najważniejsze obszary zainteresowań: zastosowanie psychologii w leczeniu niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca, pomoc psychologiczna w transplantologii, zachowania zdrowotne w leczeniu chorób przewlekłych.