logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Mierzyńska

dr

Anna Mierzyńska

 

Profil zawodowy

Psycholog kliniczny, od 2015r. pełni funkcję kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW w 2005r. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii klinicznej chorób somatycznych (w 2012r i 2014r.). W 2014r. uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej z wyróżnieniem. Autorka i współautorka licznych publikacji (doniesień oryginalnych, poglądowych i rozdziałów książek) z zakresu psychologii medycznej. Autorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych w obszarze psychologii zdrowia i kardiologii. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (European Health Psychology Society, European Association of Preventive Cardiology oraz Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professionals). Współpracuje z różnymi uczelniami w ramach kształcenia zawodów medycznych (WUM, SWPS, WSFiZ, CMKP). Najważniejsze obszary zainteresowań: zastosowanie psychologii w leczeniu niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca, zastosowanie psychologii w transplantologii, zachowania zdrowotne w leczeniu chorób przewlekłych.