logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Kaźmierczak

dr n. med.

Ewa Kaźmierczak

 

Profil zawodowy

Wykładowca akademicki. Posiada tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie hipertensjologii, II stopnia w dziedzinie farmakologii klinicznej, tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydziału filozofii (praca magisterska – Kierkegaard, patryści). W swojej praktyce klinicznej w terapii pacjentów wykorzystuje podejście uważności i współczucia. Odbyła 8 tygodniowy trening uważności i współczucia, prowadzony przez Julię E. Wahl, brała wielokrotny udział w warsztatach dotyczących m.in. uważności w relacjach, pracy wyobrażeniowej w podejściach kontemplacyjnych, praktyki tong-len (brania i dawania), a także w wielu odosobnieniach związanych z uważnością, współczuciem, pustością. Autorka m.in. artykułu w czasopiśmie Mindfulness, dotyczącego uważności w terapii chorych kardiologicznych.