Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bogdan Białek

 

Bogdan Białek

 

Profil zawodowy

Psycholog, dziennikarz, redaktor. Absolwent psychologii UJ, później pracownik tej uczelni. W latach 80. pracownik Studium Pomocy Psychologicznej PTP, prowadził treningi psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz warsztaty dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych pomagaczy. W latach 90. zajął się dziennikarstwem, pracował w Gazecie Wyborczej, był twórcą i szefem pierwszego w kraju dodatku regionalnego GW, w połowie lat 90. założył swoje wydawnictwo i stworzył i redagował pierwsze polskie pismo psychologiczne "Charaktery", jak rownież następne magazyny psychologiczne np. "Psychologia w Szkole", "Psychologia Dziś", „Medytacja“ czy ukazujący się na rynku niemieckim magazyn "Psychologie und Leben".
Przez wiele lat był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Z jego inicjatywy były w Warszawie i innych miastach Polski organizowane Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów, konferencje w dialogu chrześcijańsko-żydowskim.
Swoje zainteresowania dialogiem międzyreligijnym rozwijał w założonym przez siebie Ośrodku Praktyk Kontemplatywnych i Dialogu Międzyreligijnego "Melete". Od 2012 roku Ośrodek zorganizował szereg odosobnień medytacyjnych chrześcijan i buddystów, chrześcijan i Żydów czy chrześcijan i muzułmanów. Gościnnie w Ośrodku nauczali roshi Robert Kennedy SJ z USA, roshi Stefan Bauberger SJ z Niemiec, rabin Rami Shapiro z USA, o. Alipij Fiedun z Ukrainy, Maciej Bielawski z Włoch, roshi Mikołaj Markiewicz z Polski, szajch Hamid Rassoul z Indii czy szajch Kabir Helminski z USA.
Zaangażowanie w dialog polsko- i chrześcijańsko-żydowski było wielokrotnie nagradzane. W 2016 roku powstał pełnometrażowy film dokumentalny o nim produkcji polsko-amerykańskiej "Przy Planty 7/9" (tytuł w USA "Bogdan's Journey").
Praktykuje medytację od późnych lat 70., praktykował w Japonii, oraz na odosobnieniach w Polsce, m.in pod kierunkiem Simona Childe'a, nauczyciela buddyzmu chan. Uczył się Modlitwy Jezusowej i praktyk hezychastycznych w klasztorach prawosławnych na Górze Atos w Grecji oraz na Ukrainie.
Jest absolwentem Studium Duchowości jezuickiej uczelni Collegium Bobolanum w Warszawie, oraz podyplomowego Studium Uważność i Wspólczucie w Uniwersytecie SWPS w Warszawie.