Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Staszkiewicz

 

Piotr Staszkiewicz

 

Profil zawodowy

Biegły rewident, karierę zawodową rozpoczynał w 1995 w Ernst and Young (EY), pracując zarówno w Polsce jak i za granicą, głównie na Słowacji. Uzyskał członkostwo w ACCA w roku 1998, zaś w 2001 prawo wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terytorium Wielkiej Brytanii. W 2002 roku zdał egzaminy aktuarialne przed Słowackim Urzędem Nadzoru Finansowego, zaś w 2009 egzaminy CISA wg prawa aglomeracji Nowy Jork. W 2003 uzyskał stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w obszarze makroekonomii. Od 2003 roku członek KIBR, w latach 2003 - 2005 członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PIBR. W latach 2009-2012 powołany przez Ministra Finansów jako przedstawiciel KNF na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. W okresie 2003 -2005 członek zarządu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych AKF.W latach 2005-2007 specjalista Najwyższej Izby Kontroli w latach 2008 -2012 Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynator "crd team", zespołu który wdrożył Nową Umowę Kapitałowym oraz proces BION na rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Ekspert Komisji Europejskie w projektach Taiex (Ukraina, Liban), uczestnik programów pomocowych (Egipt), współorganizator projektów edukacyjnych Cedur. Były zastępca przedstawiciela Polski w Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego w Komitecie Technicznym. Autor ekspertyz ekonomicznych. Staż naukowy w RMIT Australia (2015), współpracuje z NCBiR.