Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jerzy Hlousek

 

Jerzy Hlousek

 

Profil zawodowy

Specjalista i praktyk psychologii organizacji i zarządzania. Jako ekspert, konsultant i trener pracował dla ponad 120 przedsiębiorstw i organizacji. Zrealizował liczne projekty szkoleniowe i doradcze z obszarów: poradnictwa zawodowego, motywowania, szkoleń i rozwoju kompetencji, kultury organizacyjnej i interpersonalnych aspektów zarządzania. Od końca lat 90-tych ubiegłego wieku jako menadżer związany z branżą energetyczną, kierował komórkami zarządzania zasobami ludzkimi, zaprojektował i wdrożył liczne narzędzia HR, między innymi: opisy stanowisk pracy, motywacyjny system premiowania w oparciu o zarządzanie przez cele (MBO), system ocen pracowniczych, przeprowadził audyty kadr kierowniczych w metodykach Assessment i Development Centres. Zagadnienia związane z kulturą organizacyjną, motywowaniem i rozwijaniem kompetencji pracowniczych pozostają w centrum jego zainteresowań nie tylko stricte zawodowych. Jako ekspert i doradca stale współpracuje z uznanymi firmami konsultingowymi. Aktywnie udziela się także w wydarzeniach branży HR.