Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Henryk Gomola

 

Piotr Henryk Gomola

 

Profil zawodowy

W latach 1998-2002 dyrektor fili firmy edukacyjnej Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, oddział w Żorach i Jastrzębiu-Zdrój. Od 2002 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku. Orzekał w wydziałach karnym, rodzinnym, aktualnie orzeka w wydziale cywilnym.
Posiada doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe w związku z prowadzonymi szkoleniami i wykładami na rzecz TEB. S.A., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, Ośrodek w Rybniku i innych.
Tematyka przeprowadzonych szkoleń o charakterze autorskim: prawo pracy i BHP, mediacje, prawo cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne, bhp w górnictwie, aspekty prawne odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów, zasady współpracy instytucji publicznych z sądem rodzinnym, opieka prawna, praktyczne warsztaty dla urzędników i opiekunów prawnych i inne.
Ukończone dodatkowe szkolenia: mediacje, zwalczanie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, prawno-karne aspekty zwalczania korupcji w prawie wspólnotowym, finanse i ekonomia, angielski specjalistyczny dla prawników, prawo UE w dziedzinie niepełnosprawności i wiele innych.