Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ludwika Ignatowicz

 

Ludwika Ignatowicz

 

Profil zawodowy

Badaczka i animatorka licznych procesów konsultacji. Nierozłącznym elementem jej pracy jest działanie w interdyscyplinarnych zespołach m.in: z architektami, urbanistami, architektami krajobrazu.
Jej praca zawodowa dotyczy głównie przestrzeni publicznych w różnych skalach. Realizacja licznych procesów dot. podwórek, ulic, skwerów, parków, centrów lokalnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacja działań konsultacyjnych dot. nowatorskich projektów przestrzeni publicznej, tj. parki kieszonkowe, woonerfy, centra lokalne. Prowadzi własną działalność gospodarcza “Głos Ulicy Ludwika Ignatowicz” w ramach której współpracuje z m.st. Warszawy (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, poszczególne dzielnice, Centrum Komunikacji Społecznej), różnymi pracowniami architektonicznymi m.in: H2 architekci, Dawos Sp. z o.o., a2p2 architecture & planning, archigrest, SAWAWA Sp. z o.o. oraz różnymi organizacjami pozarządowymi: Stocznia, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “Ę”, Instytut Rozwoju Miasta, SARP Warszawa, SARP Opole. W latatach 2010 - 2016 członkini i aktywna działaczka w Stowarzyszeniu na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego “Odblokuj” https://www.facebook.com/Odblokuj/.