logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Baum

dr hab.

Ewa Baum

 

Profil zawodowy

Kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z ekspansywnym rozwojem biomedycyny i kontekstami etycznymi oraz prawnymi, które są implikowane przez te wydarzenia. W szczególności konsekwencjami rozwoju współczesnej transplantologii, starzenia się społeczeństw, medycyny regeneracyjnej i zagadnień związanych z rozwojem duchowym. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z przedmiotów etycznych, bioetycznych, trener kadry medycznej.
Członek międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw, m.in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. Jedna z pomysłodawczyń podpisania listu intencyjnego w zakresie pracy z pacjentem wywodzącym się z odmiennego kręgu kulturowego.