logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Markiewicz

dr n. hum.

Piotr Markiewicz

 

Profil zawodowy

Specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ponadto prowadzi konsultacje w ramach działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie. Na co dzień zajmuje się diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną.