Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Guzik-Makaruk

prof. zw. dr hab.

Ewa M. Guzik-Makaruk

 

Profil zawodowy

Specjalistka w obszarze prawa karnego i kryminologii, wykładowca akademicki. Ukończyła Wydział Prawa Filii UW w Białymstoku, a także aplikację sędziowską w Okręgowym Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku - z wynikiem bardzo dobrym. W 2000 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, w tym samym roku odbyła staż naukowy w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). W latach 2004 – 2006 realizowała stypendium na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium przyznane przez prestiżową Fundację Aleksandra von Humboldta z siedzibą w Bonn (Niemcy). W 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, zaś w 2017 r. – tytuł profesora.
Kieruje Zakładem Prawa Karnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pełniła i nadal sprawuje liczne funkcje organizacyjne i kierownicze, jest kierownikiem i współtwórcą Szkoły Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Prodziekana do spraw Nauki. Od 2014 r. jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.
Autorka ponad 200 publikacji z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego medycznego i kryminologii.