Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Andrzej Górz

 

Andrzej Górz

 

Profil zawodowy

Edukator, wizjoner, akuszer, facylitator i społecznik. Lider pozytywnej wizji rozwoju Osiedla Jazdów w Warszawie – długofalowy współkoordynator złożonych procesów społecznych.
Dzięki jego zaangażowaniu powstała przestrzeń nowych idei, rozwiązań współczesnych problemów społecznych i ekologicznych, prototypowania projektów w mikroskali, np. pierwsza w Polsce Szkoła Ogrodników Miejskich. Uczestniczył w tworzeniu polityk i strategii publicznych na szczeblu miejskim. Podczas organizacji dziesiątek wydarzeń, wielu z nich międzynarodowych, rozwinął się jako członek wielu zespołów projektowych, zdobył doświadczenie administracyjne i logistyczne, pracował nad budżetami projektów (poszukując źródeł finansowania) oraz dokumentacją.
Jego dotychczasowa działalność została już kilkukrotnie doceniona, m.in. w 2018 r. nagrodą im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Solidarności Codziennie przyznawaną przez Instytut Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej przy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz nagrodą dla Społecznik Roku 2019 przyznaną przez tygodnik “Newsweek Polska”.
Złożył pracę dyplomową magisterską w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Tematem pracy jest analiza istniejących działań oraz narzędzi informatycznych dla gospodarki restoratywnej wspierającej adaptację do antropogenicznych zaburzeń klimatu.
fot. Marcin Kaźmieruk.