Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Aleksandra Wiktorko-Rakoczy

 

Aleksandra Wiktorko-Rakoczy

 

Profil zawodowy

Architektka krajobrazu, której doświadczenie zawodowe oparte jest na wieloletniej współpracy z pracowniami architektonicznymi oraz specjalistami z zakresu inżynierii środowiska i projektantami innych branż. Brała udział w opracowaniu wielu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych przestrzeni publicznych. Autorka lub współautorka licznych inwentaryzacji i analiz dendrologicznych oraz analiz szaty roślinnej. Aktualnie pracuje nad projektem krajobrazu biocenotycznego w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.
Wybrane inwentaryzacje dendrologiczne i analizy zbiorowisk roślinnych (5 opracowań)
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych na potrzeby inwestycji pn.: Domaszków – Tarchalice; odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów. Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
Sporządzenie operatów dendrologicznych, waloryzacja najcenniejszych drzewostanów wraz z gospodarką istniejącą zielenią w obszarze międzywala rzeki Wisły o łącznej powierzchni 180 ha, na potrzeby opracowania Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko- 2013-2014r., inwestor: RZGW Warszawa
Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce” . inwestor - RZGW w Gliwicach
Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych Doliny Przemszy” .inwestor - RZGW w Gliwicach
Analiza wartości przyrodniczej układów roślinności na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Zleceniodawca – FUGA. PW. Jan Kempa, inwestor – m. st. Warszawa - Dzielnica Wola.