Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aleksandra Wiktorko-Rakoczy

 

Aleksandra Wiktorko-Rakoczy

 

Profil zawodowy

Architektka krajobrazu, której doświadczenie zawodowe oparte jest na wieloletniej współpracy z pracowniami architektonicznymi oraz specjalistami z zakresu inżynierii środowiska i projektantami innych branż. Brała udział w opracowaniu wielu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych przestrzeni publicznych. Autorka lub współautorka licznych inwentaryzacji i analiz dendrologicznych oraz analiz szaty roślinnej. Aktualnie pracuje nad projektem krajobrazu biocenotycznego w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.
Wybrane inwentaryzacje dendrologiczne i analizy zbiorowisk roślinnych (5 opracowań)
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych na potrzeby inwestycji pn.: Domaszków – Tarchalice; odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów. Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
Sporządzenie operatów dendrologicznych, waloryzacja najcenniejszych drzewostanów wraz z gospodarką istniejącą zielenią w obszarze międzywala rzeki Wisły o łącznej powierzchni 180 ha, na potrzeby opracowania Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko- 2013-2014r., inwestor: RZGW Warszawa
Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce” . inwestor - RZGW w Gliwicach
Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych Doliny Przemszy” .inwestor - RZGW w Gliwicach
Analiza wartości przyrodniczej układów roślinności na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Zleceniodawca – FUGA. PW. Jan Kempa, inwestor – m. st. Warszawa - Dzielnica Wola.