Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Dankiewicz

 

Katarzyna Dankiewicz

 

Profil zawodowy

Projektantka architektury krajobrazu, jej doświadczenie zawodowe podparte jest udziałem w wielu projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych przestrzeni publicznych tj. parków, skwerów, wielofunkcyjnych terenów rekreacyjnych, placów, zieleni przyulicznej, jak również opracowaniach krajobrazowych i przyrodniczych w skali ogólnomiejskiej i regionalnej. Autorka i współautorka opracowań dendrologicznych inwentaryzacji, ocen wizualnych stanu zdrowotnego drzew, programów pielęgnacji drzew na obszarach objętych ochroną konserwatorską, ocen wpływu inwestycji na stan zdrowotny drzew. Doświadczenie projektowe zdobywała w pracowni architektonicznej Czuba Latoszek Sp. z o.o. oraz pracowni architektury krajobrazu Urbiosis. Od 2016 na stałe współpracuje z pracownią MAU Mycielski Architecture & Urbanism.
Autorka i współautorka m.in.: studium krajobrazowego miasta Łodzi (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi); audytu krajobrazowego woj. łódzkiego (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego); inwentaryzacji i oceny stanu fitosanitarnego drzewostanu Parku Pole Mokotowskie wraz z przeglądem pod kątem występowania saprotroficznych gatunków grzybów (ZZW); inwentaryzacji i oceny stanu fitosanitarnego drzew wraz z gospodarką zielenią polany rekreacyjnej w Truskawiu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Kampinoski Park Narodowy).