Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Agnieszka Guzicka

dr

Agnieszka Guzicka

 

Profil zawodowy

Uprawnienia do prowadzenia oryginalnych, 8- tyg. kursów redukcji stresu MBSR, zdobyła w The Institute for Mindfulness-Based Approaches - IMA (z siedzibą w Niemczech). Jest to jeden z wiodących, europejskich ośrodków szkoleniowych, który zapewnia najwyższe standardy edukacyjne oraz kadrę wykwalifikowanych nauczycieli mindfulness. Uzyskany certyfikat uprawnia do prowadzenia kursów MBSR w Europie i USA. Wchodząc na stronę IMA możesz się upewnić, że jest na liście certyfikowanych nauczycieli MBSR.
W celu pogłębienia swojej wiedzy i doświadczenia, na początku 2016r., rozpoczęła proces zdobywania uprawnień i certyfikacji w Oasis Institute for Mindfulness-based Professional Education and Training (z siedzibą w USA) - jednostce edukacyjno-szkoleniowej przy Centrum ds. Uważności w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Massachusetts - najdłużej działającym ośrodku naukowo-szkoleniowym na świecie, zajmującym się tematyką mindfulness. Założycielem i długoletnim dyrektorem Centrum był prof. Jon Kabat-Zinn, twórca Kliniki Redukcji Stresu w Oparciu o Rozwój Uważności. Dzięki jego zaangażowaniu praktyka uważności została włączona do głównego nurtu medycyny i psychiatrii a jego autorski kurs redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności - MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) został rozpowszechniony na całym świecie stając się jedną z ważniejszych i skuteczniejszych metod radzenia sobie z codziennym stresem.
Była współzałożycielką Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM. W latach 2012 – 2015 pełniła rolę wiceprezeski POLIM.
W latach 2011-2020 uczestniczyła w wielu warsztatach, szkoleniach i odosobnieniach o tematyce Mindfulness. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych nadany przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2011-2012 realizowała i w 2012r. ukończyła kurs trenerski zorganizowany przez Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. Jego celem było doskonalenie praktycznych umiejętności przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz profesjonalizacja pracy trenerskiej. Projekt prowadzony był zgodnie ze standardami opracowanymi przez The Chartered Institute of Personnel and Development, wdrożonymi przez Thames Valley University w Londynie, i w Polsce rozpowszechnianymi przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.