logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Wojcieszczak

 

Anna Wojcieszczak

 

Profil zawodowy

Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa UJ. Członek senior Koła Naukowego Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ. Przewodnicząca rady fundacji TENEO. Absolwentka prawa (Uniwersytet Gdański 2013) oraz studiów podyplomowych "Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" (Uniwersytet Jagielloński 2014).