Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dorota Czyżowska

dr hab., prof. UJ

Dorota Czyżowska

 

Profil zawodowy

Psycholog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie, w którym pełni funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Psychologia Rozwojowa.
Przedmiot jej zainteresowań naukowych stanowi rozwój w biegu życia ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji i dorosłości. Prowadzi badania dotyczące rozwoju myślenia moralnego i jego uwarunkowań. Zajmują ją kwestie dotyczące edukacji moralnej i możliwości wspierania rozwoju społeczno-moralnego. Realizuje badania zmierzające do określenia czynników warunkujących wchodzenie w związki intymne w okresie wczesnej dorosłości, a także uwarunkowań jakości związku intymnego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tematyce rozwoju, w tym rozwoju moralnego, edukacji moralnej, a także problematyce związków intymnych.
W Instytucie Psychologii UJ od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju moralnego, psychologii edukacji oraz psychologii płci.