Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jakub Bruski

 

Jakub Bruski

 

Profil zawodowy

Project Manager, Trener, Konsultant. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu i rozwoju produktu, Business Intelligence i analizie biznesowej. Pracował zarówno w organizacjach międzynarodowych jak i firmach polskich, w obszarze marketingu i zarządzania produktami, konsultingu, analiz biznesowych i badań rynku. We wszystkich tych obszarach prowadził lub brał udział w rozmaitych projektach wprowadzających nowe produkty, optymalizujących procesy biznesowe, wprowadzających nowe usługi na rynek lub definiujących systemy wsparcia dla poszczególnych usług lub procesów. Brał udział w programach związanych z rozwojem kompetencji i łączenia organizacji. Kładzie duży nacisk na odniesienie teorii do rzeczywistości zawodowej uczestników oraz praktyczne podejście w aplikowaniu przedstawianych metod, tak aby uczestnicy odnieśli korzyści ze wzrostu efektywności w wyniku poznania i zastosowania nowy metod pracy. Akredytowany trener PRINCE2®, PRINCE2® Agile, AgilePM®, AgileBA®.