Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Iwona Wagner

dr hab.

Iwona Wagner

 

Profil zawodowy

 

Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach dotyczących tych zagadnień, miedzy innymi: SWITCH –projektu europejskiego zajmującego się zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych w mieście, LIFE EH-REK – zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem metod rekultywacji małych zbiorników rekreacyjnych w Łodzi, LIFE-RADOMKLIMA – przystosowującego przestrzeń Radomia do zmian klimatu poprzez zastosowanie elementów otwartej wody i zieleni, oraz w projektach opracowujących plany adaptacji miast do zmian klimatu - 44MPA i CLIMCITIES. Od tego roku jest Sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i rozdziałów podręcznikowych oraz ponad 100 wystąpień konferencyjnych w tym obszarze.