Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Hyla

dr

Magdalena Hyla

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Pracownik w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pracę naukową stara się łączyć z działalnością praktyczną. Jest psychoterapeutką w drodze do certyfikatu oraz terapeutką Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Ma wykształcenie arteterapeutyczne. Prowadzi warsztaty i wykłady popularyzujące obszary nauki, którymi się zajmuje, m.in. poszukiwania własnej tożsamości społecznej (szczególnie w temacie kobiecości), zdrowie psychiczne i psychoterapia, uważność oraz relacje psychologii i sztuki w rozwoju osobistym. Jest autorką licznych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (Czasopismo Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Polish Psychological Bulletin, Chowanna). Szkoliła się pod okiem wielu specjalistów, w tym także twórców tego kierunku psychoterapii oraz podczas stażów zagranicznych (Ghent University w Belgii, National University of Ireland, University of Jyväskylä w Finlandii). Jest członkiem zarządu Association for Contextual Behavioral Science Polska, stowarzyszenia promującego i rozwijającego Terapię Akceptacji i Zaangażowania w Polsce. Wielokrotna laureatka nagród rektorskich JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz organizacyjną.