Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Ferensztajn-Rochowiak

dr hab. n. med.

Ewa Ferensztajn-Rochowiak

 

Profil zawodowy

Od ponad 10 lat pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych UMP, prowadząc działalność naukową i dydaktyczną. W 2014 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę na temat choroby afektywnej dwubiegunowej występującej rodzinnie. W 2021 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego za pierwsze na świecie badania nad komórkami macierzystymi u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Autorka i współautorka wielu prac z zakresu neurobiologii i leczenia chorób afektywnych. Za działalność naukową zdobyła dwukrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Zaburzeń Afektywnych (PZA) w Klinice Psychiatrii Dorosłych UMP, gdzie obecnie prowadzi badania naukowe nad neuroróżnorodnością, dotyczące m.in. temperamentu wysokiej wrażliwości oraz profilu przetwarzania sensorycznego.
Skarbnik i Członek Zarządu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Polski koordynator z ramienia Uniwersytetu Medycznego międzynarodowego programu dotyczącego depresji - PROMPT - Precision Medicine Depression Treatment. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, aktywna uczestniczka konferencji i szkoleń naukowych.
Jest międzynarodowym konsultantem psychoterapii pozytywnej, (szkolenie realizowane we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, dyplom Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej.