Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Krzysztof Szalecki

dr n. med.

Krzysztof Szalecki

 

Profil zawodowy

Jest pracownikiem Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego NIO – PIB. Jego praca badawcza i kliniczna koncentruje się na chirurgicznych metodach leczenia bólu, neurochirurgii czynnościowej, chirurgii kręgosłupa oraz chirurgii naczyniowej OUN. Szczególnym obszarem zainteresowania jest psychochirurgia oraz pomiary jakości życia u chorych z różnymi schorzeniami układu nerwowego. W trakcie swojej pracy zajmował się m. in. leczeniem zespołu obsesyjno-kompulsywnego i choroby Tourette’a za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wyniki jego prac prezentowane były na zjazdach Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz Europejskiego i Światowego Towarzystwa Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej. Prowadził cykl wykładów i szkoleń doskonalących z zakresu anatomii i neuroanatomii oraz wykłady z zakresu funkcji ośrodkowego układu nerwowego o charakterze popularnonaukowym.