Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Trojański

dr hab., prof. UP

Piotr Trojański

 

Profil zawodowy

Wykładowca w Katedrze Edukacji Historycznej UP. Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół historii społeczno-gospodarczej Żydów polskich; nauczania o Holokauście w Polsce i na świecie; przemian pamięci Auschwitz i Holokaustu; dydaktyki historii ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania i kształcenia multimedialnego, a także wokół edukacji wielokulturowej. Jest doradcą akademickim w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, kierownikiem wcześniejszych edycji studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Jest współautorem pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o Holokauście, autorem lub współautorem licznych publikacji dotyczących edukacji o Auschwitz i Holokauście, postrzegania holokaustu przez polskich uczniów i studentów.