Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Joanna Opyrchał-Ryłko

 

Joanna Opyrchał-Ryłko

 

Profil zawodowy

Absolwentka kierunku Finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 pracuje w firmie rodzinnej RYŁKO. Współwłaścicielka, prokurentka i członkini zarządu spółek z grupy; rozwija, optymalizuje i nadzoruje organizację spółek. Ma praktyczne doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi zespołami ludzi i procesami, stosuje podejście facylitacyjne. Działaczka społeczna, działa m.in. na rzecz osób neuroatypowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób autystycznych. Uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów i konferencji na temat autyzmu i neuroróżnorodności. Członkini rady nadzorczej Fundacji Prodeste.
Wybrane kursy i szkolenia: Fundacja Prodeste - cykl szkoleń i warsztatów, Szkoła Facylitacji Pathways (certyfikat facylitatorki), Kurs w Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu (certyfikat konsultantki kryzysowej), Stanford Center for Health Education: “Child Development: Behavior and Mental Health”, “Stanford Positive Psychology and Well-Being: The Psychological, Biological, and Social Aspects of Happiness.