Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Bednarczyk, Krzysztof

float_intro: images/PODYPLOMOWE/Kadra_foto/Krzysztof_Bednarczyk.jpg
BIO Krzysztof Bednarczyk

 

Krzysztof Bednarczyk

 

Profil zawodowy

Od 2002 r. pracownik Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, koordynator Zespołu ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest przedstawicielem Polski na posiedzeniach grupy roboczej ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Komisji Europejskiej w Brukseli. Realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących wdrażania systemów gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykładowca, szkoleniowiec na polskich i zagranicznych forach związanych z bezpieczeństwem sanitarno – weterynaryjnym z zakresu unieszkodliwienia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.