Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Ewa Gałka

 

Ewa Gałka

 

Profil zawodowy

Współzałożycielka oraz Prezeska Zarządu Stowarzyszenia. Ekspertka w zakresie aktywności obywatelskiej, zarządzania organizacją pozarządową, współpracy międzysektorowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz funduszy na działalność społeczną, w tym europejskich.

 

Doktorka nauk o zarządzaniu i jakości (rozprawa doktorska: Systemowe uwarunkowania skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce obroniona w 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), menedżerka (ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Poznańskiej), specjalistka w zakresie ewaluacji (skończyła studia podyplomowe Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – Akademia Ewaluacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego). Ukończyła także studia podyplomowe "Audyt w  instytucjach publicznych i prywatnych" na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Twórczyni i koordynatorka kilkudziesięciu projektów, w tym innowacyjnych (m.in. BINGO, Bank Rozwiązań). Doświadczona trenerka, coach, mentorka i superwizorka. Ekspertka oceniająca projekty w konkursach grantowych, szkoli osoby oceniające. Redaktor naczelna i współautorka publikacji (m.in. Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą?, Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?) i artykułów branżowych oraz redaktor naczelna opiniotwórczego Kwartalnika o społecznej odpowiedzialności As Biznesu. Współzałożycielka i prezeska zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Członkini Sieci ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej, Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Rady Doradczej ZIT Metropolii Poznań, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini zarządu Sieci SPLOT.

 

Prywatnie zafascynowana wyprawami związanymi z poznawaniem innych kultur i obyczajów, nie tylko europejskich.