Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Olga Bociańska

 

Olga Bociańska

 

Profil zawodowy

Socjolog, specjalista II stopnia pracy socjalnej na kierunku praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy, psychoterapeuta rodzin i par w nurcie systemowym, organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego rozumienia rodziny – podejście systemowe w terapii rodzin, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane przez Centrum Psychoterapii w Krakowie w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią rodzinną i terapią par. Swoją pracę poddaje superwizji. Ukończyła całościowe szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu Rodzina, którego jest trenerem. Zajmuje się nadzorowaniem pieczy zastępczej w Powiecie Gliwickim oraz prowadzi wstępną weryfikację kandydatów na rodziny zastępcze. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami zajmującym się rodzicielstwem zastępczym oraz rodzinami borykającym się z problemem przemocy. Prowadziła szkolenia i warsztaty z tematyki przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb społecznych, oświaty, Policji i kuratorów sądowych oraz warsztaty kreatywne rozwoju osobowości dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „By-pas – Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej”. Nauczyciel jogi z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Joga klasyczna”.