Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Wiśniewski

dr hab., prof. SGH

Piotr Wiśniewski

 

Profil zawodowy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz University of Minnesota, jest profesorem w Instytucie Finansów – Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych publikacji, a także wiele projektów badawczych, wystąpień naukowych, ekspertyz, recenzji wydawniczych oraz opracowań publicystycznych i dydaktycznych na temat rynków finansowych, finansów przedsiębiorstwa, instytucji zbiorowego inwestowania, mediów społecznościowych oraz kapitału intelektualnego. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych: komitetów konferencyjnych, redakcyjnych i rad programowych. Piotr Wiśniewski jest członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment i legitymuje się wieloletnim doświadczeniem kierowniczym na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą.