Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tomasz Holecki

dr hab., prof. SUM

Tomasz Holecki

 

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku kierownika w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którego zainteresowania naukowo - badawcze skupione są wokół zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania publicznego, a także zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego.
Autor ponad 170 recenzowanych publikacji z w/w obszaru oraz uczestnik europejskich i krajowych projektów badawczych z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania publicznego i klasteringu, m.in. takich jak: „Regionalne zróżnicowania w dostępie do świadczeń medycznych jako konsekwencja sprawności zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej”, „Funkcjonowanie sektora podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oparciu o praktykę lekarza rodzinnego”, “Health Impact Assessment in new member states and pre-accession countries” oraz „Regionalny klaster ochrony zdrowia”.
Autor lub współautor branżowych raportów i ewaluacji, w tym m.in. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia czy raport „Evidence Briefs for Policy to Improve Primary Health Care” zrealizowany na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jako element programu Evidence - Informed Policy Network (EVIPNet).
Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, a także Koordynator Wydziałowy Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER).
Praktyk zarządzania w systemie ochrony zdrowia (dyrektor SPZOZ), posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.