Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Krzysztof Łanda

 

Krzysztof Łanda

 

Profil zawodowy

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, a także studiów podyplomowych ze zdrowia publicznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w sektorze prywatnym i publicznym, zajmując się głównie farmakoekonomiką, systemem ochrony zdrowia i oceną technologii medycznych.
W 2004 roku został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r.
Był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons, a w latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ.
W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.
W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 prowadził szkolenia w Serbii, w Kazachstanie i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.
W latach 2015-2017 jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.
Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation.