Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Ruchała

 

Piotr Ruchała

 

Profil zawodowy

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Reprezentuje klientów i doradza im w sporach sądowych, m. in. w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, roszczeń o naprawienie szkody wywołanej przez porozumienia ograniczające konkurencję, stosowania klauzul niedozwolonych, naruszeń dóbr osobistych oraz sporach na gruncie umów handlowych, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Przygotowuje i negocjuje umowy, zwłaszcza w zakresie obrotu własnością intelektualną i specjalistyczne umowy dotyczące produktów i usług IT: umowy o stworzenie, wdrożenie i rozwój oprogramowania, umowy serwisowe, umowy licencyjne, umowy o depozyt kodu źródłowego. Uczestniczył w stworzeniu pierwszego w Polsce panelu arbitrażowego rozpoznającego spory między wystawcami na gruncie prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji dla wiodącego podmiotu z branży targowej. Prelegent konferencyjny, autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia oraz zajęcia ze studentami.