Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Małgorzata Kuśpit

dr hab., prof. UMCS

Małgorzata Kuśpit

 

Profil zawodowy

Absolwentka podyplomowych Master of Business of Adminstration w ochronie zdrowia.
Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. Specjalizuje się w problematyce myślenia twórczego, kreatywności, osobowościowych i emocjonalnych aspektów funkcjonowania osób zdolnych i uzdolnionych, konfliktów oraz agresji i radzenia sobie ze stresem.
Autorka publikacji naukowych, m.in. monografii: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.