Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jarosław Szewczyk

 

Jarosław Szewczyk

 

Profil zawodowy

Jest adwokatem, partnerem w Dziale Korporacyjnym i M&A RKKW, szef Praktyki Sektora Usług Finansowych, uznanym ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego oraz transakcji M&A, PE i VC. Świadczy usługi na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE, funduszy inwestycyjnych (w tym ASI), domów maklerskich, banków oraz osób zarządzających podmiotami nadzorowanymi. Zajmuje się doradztwem przy strukturyzowaniu transakcji, prawem antymonopolowym, wdrażaniem nowoczesnych technologii w sektorze finansowym (FinTech), zapewnieniem zgodności działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa (compliance), w tym aspektami karnymi bezprawnych zachowań na rynku kapitałowym. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Laureat konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018”, nagrody ORA w Warszawie za uzyskanie najlepszego ogólnego wyniku z egzaminów adwokackich w 2015 r. w Izbie Warszawskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów”. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych i sędzia sądów arbitrażowych. Prawnik rekomendowany przez Legal500 EMEA 2022, 2023, 2024 w dziedzinie Corporate and M&A oraz Legal500 EMEA 2022, 2023 w dziedzinie Private Client. Prelegent na konferencjach oraz autor licznych (ponad 100) publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu.