Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Zamościńska

 

Ewa Zamościńska

 

Profil zawodowy

Doradztwem oraz edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG zajmuje się od ponad 16 lat. Specjalizuje się w koordynowaniu projektów doradczych i szkoleniach na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.
Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG, w tym budowy i wdrażania strategii, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania, m.in. w przedsiębiorstwach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Posiada duże doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR grup kapitałowych. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu wrażania ESG w praktyce.
Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest doświadczonym prelegentem i osobą prowadzącą wydarzenia branżowe. Poprzez wypowiedzi w mediach oraz liczne publikacje i artykuły promuje ESG. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych, m.in. w ramach studiów podyplomowych dotyczących CSR na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na SGGW. Jest współorganizatorką kierunku i wykładowcą na podyplomowych studiach Collegium Civitas „Manager CSR”.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała socjologię i biologię. Absolwentka międzynarodowego kursu zrównoważonego rozwoju organizowanego przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida.