Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Psychologii Sportu

Wydział Psychologii we Wrocławiu

Głównym celem Koła Naukowego Psychologii Sportu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii sportu i zdrowia. Opiekunem naukowym organizachu jest prof. dr hab. Dariusz Doliński.

Nasza działalność

Koło Naukowe Psychologii Sportu stawia sobie następujące cele:

  • pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii sportu i zdrowia, a także poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce,
  • ułatwienie członkom organizacji wyboru ścieżki zawodowej,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań poprzez organizację wykładów, warsztatów i spotkań, a także poprzez udział w konferencjach i zjazdach naukowych,
  • integracja środowiska studenckiego w zakresie tematyki oscylującej wokół psychologii sportu i zdrowia.

Opiekun
naukowy

Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego

Zarząd Koła

Magdalena Goetze
Przewodnicząca