logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Zastanawiasz się, czy Prawo to studia dla ciebie? Zależy ci na tym, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, chcesz mieć wpływ na prawa obywatelskie w twoim kraju lub wiedzieć więcej o prawach człowieka czy zwierząt? Interesuje cię, czym zajmuje się sędzia lub jaka jest rola prawnika w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa? A może chcesz wiedzieć, co robi prawnik w świecie innowacji, nowych technologii czy designu? Dołącz do 8 otwartych spotkań online z obszaru prawa. Dowiedz się, czym zajmują się współcześni prawnicy, jak zmienia się ta dziedzina nauki i gdzie możesz pracować będąc absolwentem tego kierunku.

Prowadzącym i opiekunem merytorycznym spotkań jest dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS.

Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone online. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkania Kółka Prawnego to tylko wycinek tego, czego uczymy na Prawie Uniwersytetu SWPS. To dobra szansa, żeby sprawdzić, czy chciałbyś poznać tę dziedzinę jeszcze lepiej!

11 lutego – 1 kwietnia 2021 r.
online

Prowadzenie i opieka merytoryczna

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi. Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa. 

Adwokat jako obrońca praw obywatelskich –  Sylwia Gregorczyk-Abram

  • 11.02.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15 

Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka oraz działaczka społeczna. Laureatka Złotego Paragrafu 2019 w kategorii najlepszy adwokat. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. W kwietniu 2016 r. została koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy”, która została uhonorowana nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej za działalność publiczną w 2018 r. Współtwórczyni Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkini zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka współprzygotowywała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wyburzenia osady romskiej we Wrocławiu. Wspiera Fundację Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie „Amp Futbol”. Była m.in. pełnomocniczką w sprawach o zakaz dystrybucji naklejek „strefa wolna od LGBT” czy skarżących sędziów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce. Zawodowo od 2006 r. związana z kancelarią Clifford Chance, gdzie odpowiada za praktykę pro bono. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie cywilnym i karnym.

Prawnik w świecie innowacji, nowych technologii i gier komputerowych – dr Magdalena Zmysłowska

  • 18.02.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

Magdalena Zmysłowska

dr Magdalena Zmysłowska – prawnik, adwokat, współpracownik kancelarii CMS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa nowych technologii.

Prawnik w świecie kultury, designu, sztuki i muzyki – dr Piotr Piesiewicz

  • 25.02 2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

dr Piotr Piesiewicz

dr Piotr Piesiewicz – prawnik, adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa Internetu, prawa własności przemysłowej i prawa prasowego. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Doradza w zakresie prawa przedsiębiorcom działającym w branży reklamowej i sektorze nowoczesnych technologii. Zajmuje się także obsługą prawną fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa mediów, prawa reklamy, prawnej ochrony informacji oraz prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do utworów audiowizualnych.

Czy warto zostać sędzią? – Jarosław Gwizdak

  • 4.03.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

258 Jarosław Gwizdak

Jarosław Gwizdak – członek zarządu fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, prawniczego think-tanku. Prawnik, aktywista, zwolennik sprawnego działania instytucji publicznych oraz ADR (alternatywnego rozwiązywania sporów). Prawniczy felietonista „Rzeczpospolitej”. Pierwszy w Polsce laureat nagrody „Obywatelski Sędzia Roku 2015” przyznanej przez Fundację CourtWatch Polska. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; w latach 2013–2017 pełnił funkcję prezesa tego Sądu. W czerwcu 2019 r. złożył urząd sędziego RP. Od tamtej pory jest działaczem trzeciego sektora (organizacji pozarządowej), gdzie pracuje nad poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, postępowania cywilnego i sprawozdawczości sądowej. Lubi popkulturę.

Prawnik w służbie zwierząt – Karolina Kuszlewicz

  • 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

258 Karolina Kuszlewicz

Karolina Kuszlewicz – adwokatka, edukatorka i publicystka. Prowadzi kancelarię specjalizującą się w tematyce ochrony zwierząt i przyrody oraz obsłudze prawnej organizacji pozarządowych. Od 2018 r. pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka m.in. książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (wyd. Wolters Kluwer) oraz  bloga www.wimieniuzwierzat.com. Wykładowczyni na kierunku antropozoologia wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r.  nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Poza tym, że ukończyła prawo, studiowała także na kierunku gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się językiem oraz jego wpływem na zmiany społeczne i prawne.

Rola prawnika w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa – prof. dr hab. Marek Chmaj

  • 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

258 prof. dr hab. Marek Chmaj

prof. dr hab. Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Przewodniczący Zespołu Doradców ds. Ochrony Konstytucyjności Prawa Senatu RP. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Przyszłość zawodu prawnika – prof. Adam Bodnar, dr Tomasz Lewandowski

  • 25.03.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

258 dr Tomasz Lewandowski

dr Tomasz Lewandowski – prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem ochrony danych osobowych, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Interesują go: wolność ekspresji artystycznej, suwerenność zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym, zasady udziału państwa w międzynarodowych misjach wojskowych oraz konstytucyjne uregulowania dotyczące sił zbrojnych. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz instytucjonalnego prawa UE oraz prawa ochrony danych osobowych.

Podsumowanie cyklu Kółko Prawne – sesja pytań i odpowiedzi z prof. Adamem Bodnarem

  • 01.04.2021 r. (czwartek), godz. 18.00–19.15

Spotkanie, na którym odpowiemy na pytania, które pojawiły się podczas projektu Kółko Prawne, poprowadzi Anna Szulczewska, specjalista ds. marketingu i rekrutacji z Uniwersytetu SWPS.

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi. Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa. 

 

Termin i miejsce

11 lutego – 1 kwietnia 2021 r., online

Kontakt

Anna Murzyn-Romańczuk
tel. +48 785 202 527
e-mail: strefa.wroclaw@swps.edu.pl

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej