Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne
naukowo-badawczy
studencki
realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłościwśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Kamila Czepczor-Bernat
kierownik projektu
mgr
Kamila Czepczor-Bernat

psycholog, zajmuje się psychologią jedzenia i psychologicznym kontekstem cielesności

wartość projektu: 115 400 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości

wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania115 400 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – grudzień 2020

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje na wzrost rozpowszechnienia otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych na przestrzeni ostatnich lat. Pomimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki biją na alarm. Jednak z uwagi na istnienie wielu negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych otyłości, nadal poszukuje się nowych interdyscyplinarnych sposobów rozumienia otyłości, które pomogą w stworzeniu skutecznych metod pomocy. Projekt mgr Kamili Czepczor-Bernat jest odpowiedzią na powyżej opisany problem. Laureatka grantu Preludium13 zbada zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi o charakterze socjalnym, fizycznym i psychicznym.

Opis projektu

Założenia i cele

Powszechnie wiadomo, że otyłość związana jest z dużą liczbą negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych. Osoby z otyłością odczuwają niższą jakość życia, są bardziej niezadowolone z własnego ciała oraz doświadczają więcej negatywnych emocji. Wśród dzieci i młodzieży bycie otyłym jest także związane z większym ryzykiem doświadczenia stygmatyzacji i przemocy werbalnej. Ponadto, wiele osób posiadających nadmierną masę ciała w dzieciństwie, jest otyłych w okresie dorosłości, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia chorób współwystępujących z otyłością w trakcie życia. Co zrobić zatem w sytuacji kiedy wiedza na temat etiologii oraz czynników istotnych dla powstania i utrzymania otyłości w grupie dzieci i młodzieży jest niewielka?

Projekt badawczy „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne” ma na celu weryfikację modelu otyłości stworzonego na podstawie przeglądu licznych badań. Model ten skupia się na czynnikach istotnych dla powstania i utrzymywania się otyłości w grupie dzieci i młodzieży. 

Problem otyłości w projekcie rozpatrywany jest holistycznie – z uwzględnieniem czynników społecznych, fizycznych i psychologicznych.

Czepczor-Bernat, Kamila kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamila Czepczor-Bernat
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Kamila Czepczor-Bernatpsycholog, zajmuje się psychologią jedzenia i psychologicznym kontekstem cielesności

Metody badawcze

Badania zostaną przeprowadzone w grupie dzieci i młodzieży o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. Pomiar będzie wykonywany dwukrotnie w odstępie 15 miesięcy i będzie obejmował pomiar badanych w aspekcie ich funkcjonowania ekonomiczno-socjalnego, fizycznego (odnoszącego się do aktywności i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania się) oraz psychologicznego (w kontekście istniejącej jakości życia, niezadowolenia z ciała, nasilenia negatywnych emocji, wprowadzanych restrykcji pokarmowych, motywacji do zmiany).

Użyteczność wyników

Informacje na temat zależności zachodzących pomiędzy przedstawionymi powyżej czynnikami o charakterze socjalnym, fizycznym i psychologicznym poszerzą wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest otyłość oraz pomogą stworzyć bardziej skuteczne działania i programy profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży.

 

Zespół badawczy

Brytek-Matera, Anna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Specjalizacja
Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Anna Brytek-Matera
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Anna Brytek-Materapsycholog, terapeuta, specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała
Natalia Kołodziejczyk