Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Kamila Czepczor

mgr

Kamila Czepczor-Bernat

Członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab)
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab), dydaktyk, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią jedzenia i psychologicznym kontekstem cielesności. W czasie studiów magisterskich aktywnie popularyzowała naukę prowadząc liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach katowickiej Strefy Młodzieży.

Pracę wykładowcy akademickiego, łączy z pracą naukową. Obecnie uczestniczy w realizacji dwóch projektów naukowych, których jest kierownikiem. Bada związek pomiędzy jedzeniem emocjonalnym a obrazem ciała i stresem (badania statutowe, II Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu) oraz weryfikuje homeostatyczną teorię otyłości u dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki). W ramach pracy doktorskiej realizuje badania w zakresie oceny skuteczności autorskiej interwencji psychologicznej REMEBI (Regulation of Emotions, Mindfulness Eating, Body Image) wśród osób z nadmierną masą ciała.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii jedzenia i obrazu ciała. Współautorka monografii pt. „Jedzenie pod wpływem emocji”. Aktywnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Kilkukrotna laureatka stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów. Laureatka stypendium im. Wincentego Stysia w kategorii nauk społecznych i humanistycznych (2017).

Prowadzi zajęcia z zakresu zaburzeń odżywiania, psychodietetyki, wspomagania zmiany zachowań zdrowotnych oraz problemu uzależnienia w rodzinie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni