Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sukces studentek z Katowic na konferencji

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/czepczor-kosciska.jpg

Studentki katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS Kamila Czepczor i Katarzyna Kościcka zostały nagrodzone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się”, której organizatorami było Studenckie Koło Naukowe ds. Badań nad Zaburzeniami Odżywiania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”

Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się” to wydarzenie podczas którego spotykają studenci, doktoranci oraz specjaliści interesujący się tematem zaburzeń odżywiania.

W ramach tegorocznej edycji, która odbyła się 24 kwietnia 2016 r., młodzi naukowcy oraz doświadczeni eksperci prezentowali wiele interesujących badań oraz dzielili się doświadczeniem z zakresu pracy terapeutycznej. Nasze studentki Katarzyna Kościcka i Kamila Czepczor miały możliwość zaprezentowania wyników badań prowadzonych pod opieką dr hab. Anny Brytek-Matery.

Ich prelekcja pt. „Postawy wobec ciała w grupie dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców” została nagrodzona jako jedno z najlepszych wystąpień.

Im silniejsze niezadwolenie z ciała oraz silniejszą presję medialną do zmiany sylwetki odczuwają rodzice, tym silniejszą preferencją szczuplej sylwetki charakteryzują się dzieci.

Postawy wobec ciała u przedszkolaków oraz u ich rodziców

Literatura przedstawia przypadki coraz młodszych dzieci wykazujących objawy charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania. Już dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie akceptują swojego ciała. Sześcioletnie dziewczynki silnie kontrują się na posiadanej sylwetce i chcą być szczuplejsze niż są obecnie. Badania jednak nie dają jednoznacznej odpowiedzi co jest przyczyną wzrastającego rozpowszechnienia niewłaściwej postawy wobec ciała w grupie dzieci.

Na podstawie eksploracji literatury założyłyśmy, że istotnym źródłem informacji dotyczącym cielesności są dla dzieci ich rodzice. Dlatego też przeprowadzone przez nas badanie obejmowało właśnie te dwie grupy - 37 przedszkolaków oraz 37 rodziców. Celem badania była analiza postaw wobec ciała w grupie dzieci oraz w grupie ich rodziców. W badaniu wykorzystałyśmy narzędzia: „the Contour Drawing Rating Scale”, „the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire 4” oraz „the Child Figure Arrays”.

I rodzice, i dzieci preferują szczupłą sylwetkę

Uzyskane wyniki pokazują, że najbardziej preferowaną sylwetką w grupie dzieci jest sylwetka szczupła (35,1%), a najmniej pożądaną sylwetka otyła (62,5% badanych dzieci). W grupie rodziców im wyższy jest poziom niezadowolenia z ciała, tym wyższa jest internalizacja ideału szczupłej sylwetki oraz ideału umięśnionej sylwetki. Ponadto, im silniejszą dyssatysfakcją z ciała charakteryzują się rodzice, tym większą odczuwają presję dotycząca zmiany kształtu sylwetki ze strony rodziny, mediów oraz rówieśników. Potwierdzono także w tej grupie, że wyższy wskaźnik BMI wiąże się z większa rozbieżnością pomiędzy aktualną a idealną sylwetką.

W odniesieniu do kształtowania postaw wobec ciała w grupie dzieci przez ich rodziców, przeprowadzona analiza pokazała, że istotnymi predyktorami preferencji szczupłej sylwetki w grupie dzieci są silne niezadowolenie z ciała oraz odczuwana presja medialna w grupie rodziców.

Podsumowując, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodzice preferują szczupłą sylwetkę. W badanej grupie rodziców istnieje związek między niezadowoleniem z ciała a internalizowaniem społecznie aprobowanej sylwetki oraz presją jej posiadania. Ponieważ istnieje duże ryzyko, że rodzice mogą modelować negatywne postawy wobec ciała u swoich dzieci w programach prewencyjnych należy uwzględnić psychoedukację w tym zakresie.

258 kamila czepczor

Kamila Czepczor

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Współzałożycielka Koła Naukowego Corpusculum Consilii, którego działalność naukowa ogniskuje się wokół zaburzeń odżywiania i obrazu ciała. Współautorka ulotki pomocowej dla osób zmagających się z nadwagą i otyłością (Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania) oraz bloga www.wokol-ciala.parkpsychologii.pl. W ramach katowickiej Strefy Młodzieży prowadzi warsztat pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Czy szczupły zawsze równa się zdrowy?”.

258 kasia kosciska

Katarzyna Kościska

Studentka V roku psychologii, interesuje się zagadnieniami z zakresu psychodietetyki, psychologii społecznej oraz klinicznej dotyczących zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, niezadowolenia z niego. Jest współzałożycielką i przewodniczącą Koła Naukowego Corpusculum Consilii, prowadzącego badania związane z zaburzeniami odżywiania oraz współautorką ulotki pomocowej dla osób zmagających się z nadwagą i otyłością (Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania). Wraz z Kamilą Czepczor pisze bloga w serwisie Park Psychologii, występuje czynnie na konferencjach naukowych.