Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

DecisionLab

Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania z naciskiem na dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez ludzi.
Szukasz współpracy z naukowcami? Chciałbyś realizować projekty aplikacyjne? Zapraszamy do kontaktu!

DecisionLab Centrum Badan Behawioralnych nad Decyzjami Uniwersytet SWPS

Nasza
działalność

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania z naciskiem na dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez ludzi. Projekty realizowane przez naukowców z Centrum skupiają się na analizie i wyjaśnianiu zachowania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych. Zespół tworzy badania nad wpływem odroczenia, ryzyka i wysiłku na zachowanie.

DecisionLab Logo Uniwersytet SWPS

Głównym polem aktywności Centrum jest praca nad badaniami naukowymi. Koncentrujemy się na badaniach podstawowych z zakresu ekonomii behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dyskontowania i wyceny dóbr, którym towarzyszą różnego rodzaju koszty. Korzystamy z narzędzi i metod stosowanych w psychologii behawioralnej, psychologii poznawczej, neuronauki oraz kontekstualnej nauki o zachowaniu.

 

Nasz
zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Białaszek
zobacz biogram
Dudek, Joanna
Specjalizacja
psycholog
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Dudek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami
Funkcja w Instytucie
[]
dr Joanna Dudekpsycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizuje się w terapii ACT i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP)
Krawiec, Jakub
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
psycholog, specjalizuje się w analizie danych, metodologii badań, psychologii internetu i ekonomii behawioralnej
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Jakub Krawiec
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Jakub Krawiecpsycholog
Marszał-Wiśniewska, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"Kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii"}}
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewskapsycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości
Ostaszewski, Paweł
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Paweł Ostaszewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Paweł Ostaszewskipsycholog, specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie

Doktoranci

Ostaszewski, Franciszek
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Franciszek Ostaszewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Franciszek OstaszewskiPsycholog
 

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

dr

Marco Tagliabue

Oslo Metropolitan University

dr hab., prof. SGGW

Piotr Zielonka

Współpraca w zakresie badań nad skłonnościami poznawczymi inwestorów oraz w zakresie badań nad heurystyką afektu.

prof.

David Cox

Współpraca w zakresie badań podstawowych nad modelowaniem wyborów, w których konsekwencje są jednocześnie odroczone i ryzykowne. Johns Honpkins School of Medicine

Maksymilian Pyrkowski

Młodszy pracownik naukowy w Junior Researcher Programme w Cambridge, Wielka Brytania. Współpraca w zakresie w zakresie badań nad wpływem uważności na dokonywanie wyborów.

Marcowski, Przemysław
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Przemysław Marcowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"doktorant","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Przemysław Marcowskipsycholog

Projekty
naukowe

Koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z następujących obszarów badawczych:

Dokonywanie wyboru w warunkach odroczonych i jednocześnie ryzykownych konsekwencji zachowania

Większość badań skupia się na analizowaniu sytuacji wyboru oddzielnie dla decyzji międzyokresowych (związanych z czasem) i oddzielnie dla decyzji ryzykownych. Celem tego obszaru jest analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach jednoczesnego połączenia odroczenia i ryzyka w pojedynczej sytuacji wyboru.

Wpływ czynników formalnych i kontroli poznawczej na niesystematyczność wyborów w badaniach nad dyskontowaniem

Głównym celem badań w tym obszarze jest opis wzorców niesystematycznego dyskontowania oraz identyfikacja czynników, które mają wpływ na tego typu zachowanie. Oprócz formalnych charakterystyk decyzji, w badaniach bierzemy pod uwagę charakterystyki procesów kontroli poznawczej, a głównie funkcji zarządczych uwagi.

Rola uważności w podejmowaniu decyzji międzyokresowych i ryzykownych

W tym projekcie badawczym staramy się pokazać wpływ uważności indukowanej bodźcami wizualnymi lub bodźcami w postaci dźwiękowej na dokonywanie wyborów ryzykownych i międzyokresowych. Prowadzimy także systematyczne badania nad relacją między kompetencjami w zakresie uważności i elastyczności psychologicznej a subiektywną wartością nagród wymagających wysiłku.

Heurystyka afektu – badania wśród pracowników przemysłu górniczego

Celem projektu jest zbadanie heurystyki afektu, czyli zależności pomiędzy spostrzeganymi korzyściami a oceną ryzyka wśród górników i pracowników ochrony.

Neurobehawioralna specyfika podejmowania decyzji opartych na wykonywaniu wysiłku

Celem badań w ramach tego projektu jest poznanie matematycznej formy i neuronalnych wskaźników subiektywnej wyceny nagród, których pozyskanie jest związane z wysiłkiem: gdy wysiłek i nagrody występują realnie (sytuacje realne) lub są wyobrażone (sytuacje hipotetyczne), oraz gdy wycena nagrody występuje przed jej otrzymaniem (wysiłek jako koszt) lub po (wysiłek jako inwestycja). Przeprowadzimy dwa badania eksperymentalne: behawioralne i wykorzystujące technikę potencjałów skojarzonych ze zdarzeniem (ERP), mierzonych za pomocą elektroencefalografii (EEG).

Inklinacje poznawcze inwestorów

Celem projektu jest zbadanie istnienia inklinacji poznawczych wśród inwestorów giełdowych w domenie analizy technicznej.

„Nudging” – dlaczego działa i co leży u jego podstaw? Rola opcji domyślnych tworzących architekturę wyboru w badaniach nad dyskontowaniem

Celem planowanych badań jest zbadanie, jak opcje domyślne wpływają na zachowania w domenie zdrowia, środowiska i oszczędzania nie tylko z perspektywy zysków, lecz także strat w wyborach odroczonych jak i przyspieszonych. Badania na temat opcji domyślnych w kontekście dyskontowania są nowym nurtem. Zbadanie roli opcji domyślnych w dyskontowaniu może przełożyć się na stworzenie programów analogicznych do np. Pracowniczych Planów Kapitałowych, w domenie prewencji zdrowia czy utrzymywania postaw ekologicznych.

Prokrastynacja w ujęciu badań nad dokonywaniem wyboru

Publikacje
naukowe

 
Application of the matching law to pitch selection in professional baseball.

Cox, D.J., Sosine, J., & Dallery, J. (accepted). Journal of Applied Behavior Analysis.

Effects of delay and probability combinations on discounting in humans. 

Cox, D.J., & Dallery, J. (2016). Behavioural Processes, 131, 15-23.

Standing in Your Peer’s Shoes Hurts Your Feats: The Self-Others Discrepancy in Risk Attitude and Impulsivity.

Białaszek, W., Bakun, P., McGoun, E., & Zielonka, P. (2016). Frontiers in Psychology, 7.

Positive Time Preference for Monetary Sequences of Rewards: the Role of Temporal Spacing.

Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Marcowski, P. (in press). Studia Psychologiczne.

Impulsive people have a compulsion for immediate gratification—certain or uncertain.

Białaszek, W., Gaik, M., McGoun, E., & Zielonka, P. (2015). Frontiers in Psychology, 6.

Discounting of sequences of delayed rewards of different amounts.

Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2012). Behavioural Processes, 89(1), 39-43.

Probabilistic discounting in “certain gain–uncertain loss” and “certain loss–uncertain gain” conditions.

Ostaszewski, P., & Bialaszek, W. (2010). Behavioural Processes, 83(3), 344-348.

Wystąpienia

 
Toward a Method for Measuring the Influence of Multiple Outcomes on Discounting.

Cox, D.J., Dallery, J. (2016). Association for Behavior Analysis International Annual Conference, Chicago, IL.

Towards a Mathematical Description of Similarities and Differences in Physical and Cognitive Effort Discounting.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: „Society for Neuroeconomics Annual Convention 2016 Berlin, Germany, August 28-31, 2016.

The Uncertain Future: Amount Dependent Risk Inherent in Delay.

Białaszek, W., & Marcowski, P. (2016). Oral presentation at: „Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016.

Brave the Pain but Savor the Pleasure? Empirical-Normative Discrepancies in Preferences for Single Outcomes of Losses and Sequences of Gains.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016.

Another Perspective on the Magnitude Effect: Not Only the Value of a Single Outcome, but Also the Number of Payoffs Matters.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Is the Size Important? Not after Frontal Lobe Damage. (2016). 

Swebodziński, B., Ostaszewski, P., & Białaszek, W. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Frame the Small and Reflect the Large: Differential Effects of Amount on Reflection and Framing Effects in Probability Discounting. 

Białaszek, W. i Marcowski, P., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Discounting and Decision Making Under Hurricane Threat.

Losee, J., & Cox, D.J. (November, 2015). Society for Judgment and Decision Making Annual Conference. Chicago, IL.

Delayed and Uncertain Gains are Worth More Than Their Probable and Delayed Equivalents.

Marcowski, P., & Białaszek, W. (2015). Poster presentation at: “Neurocomputational Approaches to Decision Making: From Perception to Social Cognition”, Nijmegen, The Netherlands, August 14, 2015.

Effects of Glucose on Cognitively Demanding Memory Tasks.

Flint, R.W., Jr., Marcowski, P., French, R., Karow, M., & Mosher, M. (2015). Poster presentation at: “5th International Max Planck Research School NeuroCom”, Leipzig, Germany, July 14, 2015.

Physical and Cognitive Effort Discounting: Tests of Discounting Models.

Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2015). Poster presented at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, San Antonio, TX, USA, May 22-26, 2015.

Skontaktuj się
z nami

DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami

Dane teleadresowe

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Chodakowska 19/31
03-815 WarszawaZespół

Kierownik Centrum
dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS

[email protected]