Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

DecisionLab

Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania z naciskiem na dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez ludzi.
Szukasz współpracy z naukowcami? Chciałbyś realizować projekty aplikacyjne? Zapraszamy do kontaktu!

DecisionLab Centrum Badan Behawioralnych nad Decyzjami Uniwersytet SWPS

Nasza
działalność

Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania z naciskiem na dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji przez ludzi. Projekty realizowane przez naukowców z Centrum skupiają się na analizie i wyjaśnianiu zachowania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych. Zespół tworzy badania nad wpływem odroczenia, ryzyka i wysiłku na zachowanie.

DecisionLab Logo Uniwersytet SWPS

Głównym polem aktywności Centrum jest praca nad badaniami naukowymi. Koncentrujemy się na badaniach podstawowych z zakresu ekonomii behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dyskontowania i wyceny dóbr, którym towarzyszą różnego rodzaju koszty. Korzystamy z narzędzi i metod stosowanych w psychologii behawioralnej, psychologii poznawczej, neuronauki oraz kontekstualnej nauki o zachowaniu.

 

 • Dudek, Joanna
  Specjalizacja
  psycholog
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Dudek
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Joanna Dudekpsycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizuje się w terapii ACT i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP)
 • Krawiec, Jakub
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  psycholog, specjalizuje się w analizie danych, metodologii badań, psychologii internetu i ekonomii behawioralnej
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Jakub Krawiec
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  mgr Jakub Krawiecpsycholog
 • Marszał-Wiśniewska, Magdalena
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Magdalena Marszał-Wiśniewska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"Kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii"}}
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewskapsycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości
 • Ostaszewski, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Paweł Ostaszewski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Paweł Ostaszewskipsycholog, specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie

Doktoranci

Ostaszewski, Franciszek
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Franciszek Ostaszewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Franciszek OstaszewskiPsycholog
 

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

dr

Marco Tagliabue

Oslo Metropolitan University

dr hab., prof. SGGW

Piotr Zielonka

Współpraca w zakresie badań nad skłonnościami poznawczymi inwestorów oraz w zakresie badań nad heurystyką afektu.

prof.

David Cox

Współpraca w zakresie badań podstawowych nad modelowaniem wyborów, w których konsekwencje są jednocześnie odroczone i ryzykowne. Johns Honpkins School of Medicine

Maksymilian Pyrkowski

Młodszy pracownik naukowy w Junior Researcher Programme w Cambridge, Wielka Brytania. Współpraca w zakresie w zakresie badań nad wpływem uważności na dokonywanie wyborów.

Marcowski, Przemysław
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Przemysław Marcowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"doktorant","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Przemysław Marcowskipsycholog

Projekty
naukowe

Koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z następujących obszarów badawczych:

Dokonywanie wyboru w warunkach odroczonych i jednocześnie ryzykownych konsekwencji zachowania

Większość badań skupia się na analizowaniu sytuacji wyboru oddzielnie dla decyzji międzyokresowych (związanych z czasem) i oddzielnie dla decyzji ryzykownych. Celem tego obszaru jest analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach jednoczesnego połączenia odroczenia i ryzyka w pojedynczej sytuacji wyboru.

Wpływ czynników formalnych i kontroli poznawczej na niesystematyczność wyborów w badaniach nad dyskontowaniem

Głównym celem badań w tym obszarze jest opis wzorców niesystematycznego dyskontowania oraz identyfikacja czynników, które mają wpływ na tego typu zachowanie. Oprócz formalnych charakterystyk decyzji, w badaniach bierzemy pod uwagę charakterystyki procesów kontroli poznawczej, a głównie funkcji zarządczych uwagi.

Rola uważności w podejmowaniu decyzji międzyokresowych i ryzykownych

W tym projekcie badawczym staramy się pokazać wpływ uważności indukowanej bodźcami wizualnymi lub bodźcami w postaci dźwiękowej na dokonywanie wyborów ryzykownych i międzyokresowych. Prowadzimy także systematyczne badania nad relacją między kompetencjami w zakresie uważności i elastyczności psychologicznej a subiektywną wartością nagród wymagających wysiłku.

Heurystyka afektu – badania wśród pracowników przemysłu górniczego

Celem projektu jest zbadanie heurystyki afektu, czyli zależności pomiędzy spostrzeganymi korzyściami a oceną ryzyka wśród górników i pracowników ochrony.

Neurobehawioralna specyfika podejmowania decyzji opartych na wykonywaniu wysiłku

Celem badań w ramach tego projektu jest poznanie matematycznej formy i neuronalnych wskaźników subiektywnej wyceny nagród, których pozyskanie jest związane z wysiłkiem: gdy wysiłek i nagrody występują realnie (sytuacje realne) lub są wyobrażone (sytuacje hipotetyczne), oraz gdy wycena nagrody występuje przed jej otrzymaniem (wysiłek jako koszt) lub po (wysiłek jako inwestycja). Przeprowadzimy dwa badania eksperymentalne: behawioralne i wykorzystujące technikę potencjałów skojarzonych ze zdarzeniem (ERP), mierzonych za pomocą elektroencefalografii (EEG).

Inklinacje poznawcze inwestorów

Celem projektu jest zbadanie istnienia inklinacji poznawczych wśród inwestorów giełdowych w domenie analizy technicznej.

„Nudging” – dlaczego działa i co leży u jego podstaw? Rola opcji domyślnych tworzących architekturę wyboru w badaniach nad dyskontowaniem

Celem planowanych badań jest zbadanie, jak opcje domyślne wpływają na zachowania w domenie zdrowia, środowiska i oszczędzania nie tylko z perspektywy zysków, lecz także strat w wyborach odroczonych jak i przyspieszonych. Badania na temat opcji domyślnych w kontekście dyskontowania są nowym nurtem. Zbadanie roli opcji domyślnych w dyskontowaniu może przełożyć się na stworzenie programów analogicznych do np. Pracowniczych Planów Kapitałowych, w domenie prewencji zdrowia czy utrzymywania postaw ekologicznych.

Prokrastynacja w ujęciu badań nad dokonywaniem wyboru

Publikacje
naukowe

 
Application of the matching law to pitch selection in professional baseball.

Cox, D.J., Sosine, J., & Dallery, J. (accepted). Journal of Applied Behavior Analysis.

Effects of delay and probability combinations on discounting in humans. 

Cox, D.J., & Dallery, J. (2016). Behavioural Processes, 131, 15-23.

Standing in Your Peer’s Shoes Hurts Your Feats: The Self-Others Discrepancy in Risk Attitude and Impulsivity.

Białaszek, W., Bakun, P., McGoun, E., & Zielonka, P. (2016). Frontiers in Psychology, 7.

Positive Time Preference for Monetary Sequences of Rewards: the Role of Temporal Spacing.

Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Marcowski, P. (in press). Studia Psychologiczne.

Impulsive people have a compulsion for immediate gratification—certain or uncertain.

Białaszek, W., Gaik, M., McGoun, E., & Zielonka, P. (2015). Frontiers in Psychology, 6.

Discounting of sequences of delayed rewards of different amounts.

Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2012). Behavioural Processes, 89(1), 39-43.

Probabilistic discounting in “certain gain–uncertain loss” and “certain loss–uncertain gain” conditions.

Ostaszewski, P., & Bialaszek, W. (2010). Behavioural Processes, 83(3), 344-348.

Wystąpienia

 
Toward a Method for Measuring the Influence of Multiple Outcomes on Discounting.

Cox, D.J., Dallery, J. (2016). Association for Behavior Analysis International Annual Conference, Chicago, IL.

Towards a Mathematical Description of Similarities and Differences in Physical and Cognitive Effort Discounting.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: „Society for Neuroeconomics Annual Convention 2016 Berlin, Germany, August 28-31, 2016.

The Uncertain Future: Amount Dependent Risk Inherent in Delay.

Białaszek, W., & Marcowski, P. (2016). Oral presentation at: „Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016.

Brave the Pain but Savor the Pleasure? Empirical-Normative Discrepancies in Preferences for Single Outcomes of Losses and Sequences of Gains.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention 2016”, Chicago, IL, USA, May 29-31, 2016.

Another Perspective on the Magnitude Effect: Not Only the Value of a Single Outcome, but Also the Number of Payoffs Matters.

Marcowski, P., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Is the Size Important? Not after Frontal Lobe Damage. (2016). 

Swebodziński, B., Ostaszewski, P., & Białaszek, W. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Frame the Small and Reflect the Large: Differential Effects of Amount on Reflection and Framing Effects in Probability Discounting. 

Białaszek, W. i Marcowski, P., & Ostaszewski, P. (2016). Poster presentation at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, Chicago, IL, USA, May 27-28, 2016.

Discounting and Decision Making Under Hurricane Threat.

Losee, J., & Cox, D.J. (November, 2015). Society for Judgment and Decision Making Annual Conference. Chicago, IL.

Delayed and Uncertain Gains are Worth More Than Their Probable and Delayed Equivalents.

Marcowski, P., & Białaszek, W. (2015). Poster presentation at: “Neurocomputational Approaches to Decision Making: From Perception to Social Cognition”, Nijmegen, The Netherlands, August 14, 2015.

Effects of Glucose on Cognitively Demanding Memory Tasks.

Flint, R.W., Jr., Marcowski, P., French, R., Karow, M., & Mosher, M. (2015). Poster presentation at: “5th International Max Planck Research School NeuroCom”, Leipzig, Germany, July 14, 2015.

Physical and Cognitive Effort Discounting: Tests of Discounting Models.

Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2015). Poster presented at: “Society for the Quantitative Analyses of Behavior 39th Annual Meeting 2016”, San Antonio, TX, USA, May 22-26, 2015.