Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Centrum Studiów nad Demokracją

Instytut Nauk Społecznych

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi.

Centrum Studiów nad Demokracją uniwersytet swps

Cele badawcze

Członkowie Centrum Studiów nad Demokracją prowadzą badania naukowe dotyczące teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Działania pracowników centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"w Wydziale Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Kotnarowski, Michał
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Michał Kotnarowski
Instytut
Centrum Studiów nad Demokracją
Tytuł
dr
dr Michał Kotnarowskisocjolog, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zajmuje się metodologią badań społecznych, zastosowaniami metod ilościowych oraz analizą zachowań wyborczych
Kwiatkowska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości
Lyubashenko, Igor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Markowski, Radosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Radosław Markowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Radosław Markowskipolitolog i socjolog, stały komentator życia politycznego
Stanley, Ben
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ben Stanley
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ben Stanleypolitolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

Projekty
naukowe

Centrum skupia się na kompleksowym badaniu polskiej demokracji, która ciągle nie doczekała się kompleksowego opisu, monitoringu i oceny. Jego członkowie stworzyli Demokratyczny Audyt Polski – pierwsze całościowe i porównawcze ujęcie problemu stanu demokracji w Polsce.

Polskie generalne studium wyborcze

Polskie Generalne Studium Wyborcze ma na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik badań empirycznych nad ogólnokrajowymi wyborami, prowadzonych w większości dojrzałych demokracji i stanowiących kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce.

Jest to unikatowy i pionierski w Polsce projekt badawczy. Poprzez swą powtarzalność oraz znaczną liczebność próby jest jednym z najważniejszych w kraju przedsięwzięć badawczych w naukach społecznych. Pozwala na historyczne analizy trendów i dynamiki postaw oraz świadomości politycznej współczesnych Polaków.

Demokratyczny audyt polski

Pierwsza w Polsce próba całościowego i porównawczego ujęcia problemu stanu polskiej demokracji, z uwzględnieniem trzech perspektyw: instytucji (ich specyfiki i jakości działania, czyli tzw. struktury możliwości), elit politycznych, partii, ich programów (podaży demokratycznej) oraz obywateli, ich preferencji i postaw wobec demokracji (popytu demokratycznego).

Celem Audytu jest stworzenie kompleksowego opisu polskiej demokracji – zarówno procedur demokratycznych, jak i otoczenia prawnego i społeczno-kulturowego. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w ramach projektu analizowane są instytucje polityczne, uwarunkowania prawne, a także postawy społeczne i procesy ekonomiczne. Autorzy korzystają z dorobku nauk politycznych, prawnych, socjologii i ekonomii oraz ogólnodostępnych danych statystycznych.
czytaj więcej »

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Podstawowym celem badań jest sprawdzenie wpływu wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej na szczeblu samorządowym w Polsce. Polski ustawodawca wprowadził w 2011 r. (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – „Kodeks Wyborczy”), rozróżnienie na gminy miejskie będące na prawach powiatu oraz gminy miejskie nieposiadające takiego statusu. W wyniku tego, w tych pierwszych rady miejskie będą wybierane zgodnie z regułą większościową (jednomandatowe okręgi wyborcze). W tych drugich natomiast radni będą wybierani w systemie proporcjonalnym z list kandydatów w okręgach wielomandatowych. Ze względu na to, że dana sytuacja tworzy zupełnie niepowtarzalną możliwość oceny wpływu układu instytucjonalnego (reguły wyborcze) w sposób quasi-eksperymentalny, chcemy wykorzystać tę okazję i rzetelnie zbadać wspomniany wyżej wpływ.

Podstawowym celem zespołu badawczego jest zbadanie wpływu tych, de facto, przypadkowo wprowadzonych zmian w regułach wyborczych na szereg zjawisk, które powszechnie postrzegane są jako kluczowe dla oceny jakości współczesnych demokracji i efektywności rządzenia. Zjawiska, jakie chcemy zbadać, to wpływ typu ordynacji wyborczej na: (a) skład wybranych rad i sposób ich funkcjonowania, (b) partycypację wyborczą, (c) poziom sprawstwa politycznego (political efficacy) oraz (d) poziom współuczestnictwa obywateli w procesach zarządzania publicznego. Projekt proponuje przetestowanie szeregu precyzyjnie sformułowanych hipotez i pytań badawczych. Podstawowa logika naszych oczekiwań w zakresie hipotez wywodzi się z teoretycznych oraz empirycznych ustaleń przedstawionych w literaturze dotyczącej wpływu ordynacji wyborczych. Logika i mechanika systemów wyborczych zostały przetestowane przede wszystkim na poziomie krajowym, w związku z tym wiarygodne dane dotyczące poziomu lokalnego są niezwykle rzadkie. Niemniej, nie widzimy fundamentalnych powodów, dla których logika mechaniki reguł wyborczych powinna być zasadniczo odmienna w tych dwóch kontekstach.

Publikacje
naukowe

 
Determinants of Democratic Legitimacy: Liberal Democracy and Social Justice

Markowski R. (2016), M. Ferrín and H. Kriesi (eds.), How Europeans View and Evaluate Democracy, Oxford: Oxford University Press.

Normative and Empirical Models of Democracy

Markowski R., (2015), J. Zielonka (ed.), Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective, Oxford: Oxford University Press.

Demokracja - gospodarka - polityka. Perspektywa polskiego wyborcy

Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., (2015), Warszawa: Scholar.

Democratic Audit of Poland 2014

Markowski R., Kotnarowski M., Wenzel M., Żerkowska-Balas M. (2015), Frankfurt am Main: Peter Lang.

Trying to move a rock. Lustration in Ukraine

Lyubashenko I. (2016), New Eastern Europe, 2, 2016, 116-121.

Centrum w mediach

Kaczyński po wsze czasy

„Tygodnik Polityka”

Centrum
w mediach

 

Obejrzyj spotkania zrealizowane w ramach
Drzwi Otwartych Online