Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Agata Zablocka

dr

Agata Zabłocka

Wydział Psychologii w Warszawie
prodziekan ds. spraw dydaktycznych
adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych
Wydział Projektowania w Warszawie
koordynator kierunku Psychologia i informatyka

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zmiany społecznej i wprowadzania innowacji społecznych przez przedsiębiorców, szczególnie w dziedzinie edukacji. Jej zainteresowania praktyczne i dydaktyczne koncentrują się wokół łączenia nauk humanistyczno-społecznych z naukami ścisłymi, w tym informatyką. Na wydziale Psychologii w Warszawie USWPS pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych.

Brała udział w licznych krajowych i europejskich grantach badawczych i wdrożeniowych dotyczących implementacji teorii naukowych do wprowadzania zmian w dziedzinach społecznych i edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych, m.in. w projekcie dotyczącym Geogebry (Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących i gimnazjów). Autorka artykułów i rozdziałów w książkach dotyczących zmian społecznych i innowacji w edukacji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia ze statystyki, psychometrii oraz zastosowań psychologii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • innowacje społeczne
  • zastosowania psychologii

Informacje prasowe