logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Malicka-Ochtera
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,
BIO anna malicka ochtera

dr

Anna Malicka-Ochtera

Instytut Prawa
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Adwokat, specjalizuje się w prawie karnym w aspekcie procesowym i materialnym, ale także cywilnym rodzinnym, medycznym i świadczeniem usług na rzecz podmiotów gospodarczych. Interesuje ją etyka wykonywania zawodu prawnika. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego. Pracę wykładowcy akademickiego łączy z działalnością w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy we Wrocławiu.

W Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, logiki, prawa rodzinnego oraz umiejętności prawniczych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Prawo do obrony w procesie karnym
 • Etyka wykonywania zawodów prawniczych
 • Rola i status adwokata
 • Psychologia prawa
 • Kontakt obrońcy z uczestnikami procesu
 • Rodzaje dowodów w procesie karnym
 • Kultura rozprawy
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy, nauczycieli, adwokatów
 • Granice działań obrońcy w procesie
 • Zasada domniemania niewinności i jej przestrzeganie
 • Przestępstwo stalkingu
 • Zgoda pacjenta na zabieg